Lagningar och rotbehandlingar

Vid karies behöver tanden lagas, detta görs på olika sätt beroende på var kariesinfektionen befinner sig. Har den spridit sig för djupt kan du behöva en rotfyllning.

Vid en undersökning kan tandläkaren fastställa bästa behandling.