Boka tid 031-159480

Referenspriser tandvård


Vad kostar det?

Du får alltid ett kostnadsförslag från oss innan påbörjad behandling.
Vi är anslutna till Försäkringskassan som stödjer dig genom det allmänna tandvårdsbidraget och ett högkostnadsskydd, se nedan för en kort sammanfattning eller läs mer på försäkringskassans hemsida.

Våra behandlingar är prissatta efter Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets referensprislista som du kan hitta på deras hemsida.

Allmäna tandvårdsbidraget:

Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandläkare för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är antingen 150 eller 300 kronor per år, beroende på din ålder.

Högkostnadsskydd

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3.000 kronor. Sedan får du ersättning för: 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3.000 och 15.000 kronor, 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15.000 kronor.

Vad gör man om tandvård är för dyrt?

Ibland kan man behöva gå till tandläkaren trots att man inte har råd att betala för vården. Det kan då finnas olika lösningar på detta.

Personalen på våra klniker i Göteborg och Angered kan hjälpa dig sätta upp en avbetalningsplan och du kan betala i din egen takt. Ofta finns det också olika behandlingar för ett och samma tillstånd, då brukar man få flera kostnadsförslag och man kan välja det som passar bäst.